Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to wallacehuo.info Forum. We hope you enjoy your visit.

You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to 1) access member-only sections; 2) topics not yet read are highlighted for easy reference; 3) take you to the last posts you've read previously within the topics to save your time 4) start new topics and make comments; 5) customize your profile; 6) send personal messages; and 7) vote in polls. However, as a guest you may post on "Site Suggestions and Requests" section. Registration is simple, fast, and completely free.

Join our community!

If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Make New Topic
Productions - Non-English 说我之所想 - 英文以外
  Title Topic Starter Replies Views Topic Info
Regular [Info] Huomis en France
Lin 1 2,151
Dec 6 2016, 07:57 PM
Last Post By: Belly Button
Regular [Info] Yidao en la ciudad de México
tobeme 15 1,520
Jan 22 2016, 11:53 AM
Last Post By: yueniang
Hot Topic
  • Pages:
  • 1
  • 6
Chào Mừng các bạn đến với forum của Hoa Ca
trao đổi làm quen
ThienHuong 153 6,860
Aug 27 2015, 07:08 AM
Last Post By: ThienHuong
Regular [Info] Bông Động (VNFC)
Cập nhật thông tin về Wallace Huo (Hoa ca)
Hoa Tuyet Bay Bay 8 3,021
Jul 24 2014, 10:52 PM
Last Post By: Quynh Anh
Regular [Info] [Drama 2006] Nam Tài Nữ Sắc (Bản Lĩnh Người Đẹp)
Hoắc Kiến Hoa, Dương Cung Như, Vu Tiểu Vỹ, Đường Yên
Hoa Tuyet Bay Bay 1 3,825
Jun 5 2014, 10:37 PM
Last Post By: Quynh Anh
Regular [Info] [Drama 2012] Tiếu Ngạo Giang Hồ
Hoắc Kiến Hoa, Viên San San, Trần Kiều Ân, Hàn Đống, Trương Vệ Kiện, Trần Hiểu, Dương Dung
Hoa Tuyet Bay Bay 1 971
Jun 5 2014, 09:12 PM
Last Post By: Quynh Anh
Regular [Info] [Drama 2012] Hình Danh Sư Gia
Hoắc Kiến Hoa, Ngô Kỳ Long, Hà Trác Ngôn
Hoa Tuyet Bay Bay 4 741
Jun 5 2014, 09:10 PM
Last Post By: Quynh Anh
Regular [Info] [Movie 2012] Siêu Thời Không Cứu Binh
Hoắc Kiến Hoa, Quách Phẩm Siêu, Trương Đạt Minh, Lâm Tử Thông, Cảnh Điềm
Hoa Tuyet Bay Bay 1 673
Jun 4 2014, 10:39 PM
Last Post By: Quynh Anh
Regular [Info] [Drama 2009] Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3
Hoắc Kiến Hoa, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Hồ Ca
Hoa Tuyet Bay Bay 4 1,925
Jun 4 2014, 10:36 PM
Last Post By: Quynh Anh
Regular [Info] [Movie 2005] Làm Tóc (Hands in the Hair)
Hoắc Kiến Hoa, Quan Chi Lâm, Ngô Trấn Vũ
Hoa Tuyet Bay Bay 5 3,231
Jun 4 2014, 12:54 AM
Last Post By: ThienHuong
Regular [Info] [Drama 2006] Võ Thập Lang
Hoắc Kiến Hoa, Dương Thiên Hoa, Hồ Vũ Uy, Trương Manh, Trương Quốc Lập
Hoa Tuyet Bay Bay 2 700
Jun 3 2014, 11:29 PM
Last Post By: Hoa Tuyet Bay Bay
Regular [Info] [Drama 2010] Thám Tử Đường Lang
Hoắc Kiến Hoa, Trương Manh, Kim Sa, Hoắc Tư Yến, Hoàng Giác, Cao Hùng, Ngụy Thiên Trường
Hoa Tuyet Bay Bay 1 715
Jun 3 2014, 10:08 PM
Last Post By: Quynh Anh
Regular [Info] [Drama 2011] Khuynh Thế Hoàng Phi
Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như, Nghiêm Khoan, Hồng Tiểu Linh
Hoa Tuyet Bay Bay 2 2,204
Jun 2 2014, 10:04 PM
Last Post By: Quynh Anh
Regular [Info] [Drama 2014] Kim Ngọc Lương Duyên
Hoắc Kiến Hoa, Đường Yên, Cống Mễ, Vương Dương
Hoa Tuyet Bay Bay 2 1,653
Jun 2 2014, 10:01 PM
Last Post By: Quynh Anh
Regular [Info] [Drama 2010] Cảm Động Sinh Mệnh
Hoắc Kiến Hoa, Vương Trí Văn, Quan San, Trương Thiết Lâm
Hoa Tuyet Bay Bay 2 1,425
Jun 2 2014, 04:24 AM
Last Post By: bombonella
Regular [Thông tin] [Drama 2013] Chiến Trường Sa
Hoa Tuyet Bay Bay 1 714
Jun 2 2014, 02:06 AM
Last Post By: ThienHuong
Regular [Thông tin] [Drama 2014] Hoa Thiên Cốt
Hoắc Kiến Hoa, Triệu Lệ Dĩnh, Trương Đan Phong, Mã Khả
Hoa Tuyet Bay Bay 0 1,198
Jun 2 2014, 12:31 AM
Last Post By: Hoa Tuyet Bay Bay
Regular [Info] [Drama 2013] Phiêu Môn
Hoắc Kiến Hoa, Giả Thanh, Lý Kiện, Vương Khánh Tường, Quách Hiểu Phong, Lưu Nhất Hàm
Hoa Tuyet Bay Bay 0 666
Jun 2 2014, 12:08 AM
Last Post By: Hoa Tuyet Bay Bay
Regular [Info] [Drama 2010] Quái Hiệp Nhất Chi Mai
Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi, Tiêu Chính Nam, Mã Thiên Vũ, Thích Hành Vũ
Hoa Tuyet Bay Bay 1 1,667
Jun 1 2014, 11:08 PM
Last Post By: Hoa Tuyet Bay Bay
Regular [Info] [Drama 2009] Nhất Nhất Tiến Lên
Hoắc Kiến Hoa, Đồng Lôi, Trịnh Khải, Trịnh Phối Phối, Vương Tinh
Hoa Tuyet Bay Bay 1 762
Jun 1 2014, 10:53 PM
Last Post By: bombonella
Regular [info] [movie 2009] Hiệp Ước Hoán Thân (contract Of Status Interchange)
Hoa Tuyet Bay Bay 0 4,417
Jun 1 2014, 10:49 PM
Last Post By: Hoa Tuyet Bay Bay
Regular [Thông tin] [Drama 2009] Tân Nhất Tiễn Mai
Hoắc Kiến Hoa, Lữ Nhất, Lưu Vân, Trần Tư Thành, Vương Lâm
Hoa Tuyet Bay Bay 0 626
Jun 1 2014, 12:51 AM
Last Post By: Hoa Tuyet Bay Bay
Regular [Info] [Drama 2008] Thương Thành Chi Luyến (Quà Tặng Tình Yêu)
Hoắc Kiến Hoa, Tần Lam, Vu Nghị
Hoa Tuyet Bay Bay 0 1,561
Jun 1 2014, 12:44 AM
Last Post By: Hoa Tuyet Bay Bay
Regular [Info] [Drama 2008] Yên Chi Tuyết
Hoắc Kiến Hoa, Phạm Băng Băng, Lý Thanh, Lưu Tuyết Hoa, Vu Tiểu Vỹ
Hoa Tuyet Bay Bay 1 674
Jun 1 2014, 12:37 AM
Last Post By: Hoa Tuyet Bay Bay
Regular [Info] [Drama 2007] Ái Tình Chiếm Tuyến (Chuyện Tình Qua Điện Thoại)
Hoắc Kiến Hoa, Lý Minh Thuận, Hàn Tuyết, Lưu San San, Lâm Tương Bình
Hoa Tuyet Bay Bay 0 2,316
Jun 1 2014, 12:25 AM
Last Post By: Hoa Tuyet Bay Bay
Regular [Info] [Drama 2005] Lục Bảo Thạch Trên Nóc Nhà (Viên Ngọc Bích)
Hoắc Kiến Hoa, Tôn Lệ, Hồ Vũ Uy, Diêu Thái Dĩnh, Lưu Tuyết Hoa, Trương Thiết Lâm
Hoa Tuyet Bay Bay 0 881
May 31 2014, 11:10 PM
Last Post By: Hoa Tuyet Bay Bay
Regular [Info] [Drama 2005] Phong Trần Tam Hiệp Hồng Phất Nữ
Hoắc Kiến Hoa, Thư Kỳ, Giang Hoa, Trịnh Tắc Sĩ
Hoa Tuyet Bay Bay 0 708
May 31 2014, 11:01 PM
Last Post By: Hoa Tuyet Bay Bay
Regular [Info] [Drama 2005] Tàu Điện Ngầm
Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như, Hác Lôi, Tôn Hưng, Lý Lập Quần
Hoa Tuyet Bay Bay 0 564
May 31 2014, 10:50 PM
Last Post By: Hoa Tuyet Bay Bay
Regular [Info] [Drama 2004] Thiên Hạ Đệ Nhất
Hoắc Kiến Hoa, Diệp Tuyền, Lý Á Bằng, Quách Tấn An, Lưu Tùng Nhân, Trần Pháp Dung, Trương Vệ Kiện
Hoa Tuyet Bay Bay 0 672
May 31 2014, 10:39 PM
Last Post By: Hoa Tuyet Bay Bay
Regular [Info] [Drama 2003] Chuyện Tình Biển Xanh
Hoắc Kiến Hoa, Trương Thiều Hàm, Hứa Thiệu Dương, Lâm Vi Quân, Ôn Triệu Luân
Hoa Tuyet Bay Bay 2 643
May 31 2014, 10:30 PM
Last Post By: Hoa Tuyet Bay Bay
Make New Topic